هنرستان شیخ بهایی گز برخوار

اسامی مدیران هنرستان شیخ بهایی گز

به نام خدا

اسامی مدیران هنرستان فنی شیخ بهایی از ابتدا تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی مدیر

از سال تحصیلی

تا سال تحصیلی

تعداد کل هنرجویان هنرستان به تفکیک سال

1

آقای حسن بیدرام

58-57

----

58

2

آقای مهندس اصغر زنگنه

59-58

----

102

3

آقای مهندس محمود کریم نژاد

60-59

62-61

163

197

153

4

آقای مهندس سید حسن قاضی عسگر

63-62

----

139

5

آقای مهندس مهدی حاج میرزایی

64-63

لغایت 65-64

140

125

6

آقای مهندس محمدعلی قهرمان

66-65

لغایت 73-72

155

160

175

198

210

278

344

270

7

آقای مهندس بهروز امیری

74-73

----

214

8

آقای مهندس حسن انصاری پور

75-74

87-86

133

129

213

232

201

137

150

213

229

233

214

221

147

120

9

آقای مهدی اسماعیلی

88-87

----

133

10

آقای مجتبی سلمانی

91-88

91-90

177

133

148

11

آقای مهندس علیرضا شیرجزی

92-91

 

211

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ساعت 13:59  توسط   |